Letselschade

Een ongeluk op straat zit in een klein hoekje. Een val over een losliggende stoeptegel, over een scheefliggende putdeksel of een gat in de weg. De meeste van deze ongevallen hebben letsel tot gevolg, zoals botbreuken of hoofdletsel. Veel mensen weten niet dat ze in dergelijke gevallen, onder bepaalde omstandigheden, hun letselschade op de gemeente kunnen verhalen. Het is verstandig om u goed te laten informeren over de mogelijkheden in uw specifieke geval. Als wij goede kans zien om uw letselschade op de gemeente te verhalen, verzorgen wij het gehele traject.

Onze hulp is 100% kosteloos

Aansprakelijkheid gemeente

De gemeente dient ervoor te zorgen dat de openbare ruimte veilig is. Zij heeft richting haar inwoners een zorgplicht, net zoals de werkgever dat voor zijn werknemers heeft. Als een burger letselschade lijdt door bijvoorbeeld een onveilig wegdek, dan is de gemeente hiervoor in principe aansprakelijk. U kunt in dat geval dus uw letselschade verhalen op de gemeente. 

Gevallen over putdeksel

Hoe beoordeelt een rechter de aansprakelijkheid van een gemeente? Een voorbeeld. In 2020 valt een vrouw over een putdeksel. Dit putdeksel stak drie centimeter uit boven het straatwerk. Door deze val liep mevrouw letsel op. Zij stelt de gemeente aansprakelijk en vordert bij de rechtbank schadevergoeding voor haar beschadigde kleding, reiskosten, kosten voor noodzakelijke huishoudelijke hulp en smartengeld.

Alle omstandigheden van het geval
Volgens de rechter is de gemeente aansprakelijk voor letselschade als het trottoir niet voldeed 'aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen, dat daardoor gevaar ontstond en dat dit gevaar zich heeft verwezenlijkt'. Alle omstandigheden zijn daarbij relevant. Volgens de rechter was het straatwerk wel degelijk gevaarlijk, omdat de oneffenheid 'ernstig' was (CROW richtlijn), omdat het straatwerk vaak werd gebruikt en omdat het putdeksel zich in de looproute bevond. De gemeente is in dit geval dus aansprakelijk voor alle letselschade.