Materiële schade

Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente? . In dat geval kunt u de gemeente vragen om een vergoeding van de door u geleden schade.

Hoe werkt het?

U meldt uw materiële schade aan ons als u schade heeft door iets waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld schade door een slecht wegdek, een pas geverfde bank in het park, een omgevallen boom, enzovoort.

Bij materiële letselschade kunt u denken aan:

  • Schade aan uw auto of fiets
  • Schade aan kleding
  • Schade aan andere eigendommen
  • Kosten als gevolg van het ongeval, zoals medische kosten, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp
  • Gemist inkomen als gevolg van het ongeval

Bij immateriële letselschade kunt u denken aan:

  • Pijnklachten en belemmeringen
  • Verdriet, neerslachtigheid en/of depressie
  • Angst- en paniekaanvallen
  • Verminderde levenslust door toegebracht letsel

Voorbeeld: De heer Jansen heeft schade gereden door een te hoge drempel. De onderzijde van de auto is volledige beschadigd. De schade is getaxeerd op €1241. Onze inspecteur heeft op locatie de hoogte van de drempel opgemeten. Een drempel in een woonstraat mag niet hoger zijn dan 12cm (CROW-richtlijnen), de betreffende drempel is 15cm hoog. Randstadjurist heeft de betreffende gemeente aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheidstelling is binnen 2 weken gegrond verklaard. Het volledige schade bedrag stond binnen een week op de rekening van de heer Jansen.